Kings of War (2015)

Het stuk “Kings of War” van Toneelgroep Amsterdam, is opgebouwd uit drie delen: Hendrik V, Hendrik VI en Richard III. De golfbeweging op persoonlijk vlak en de macht van elke koning is terug te zien in het decor. Elke koning is verschillend, waardoor er gekozen is voor een eigen materiaal per deel. Respectievelijk licht, zand en pilaren (uitleg per koning hieronder). De delen vloeien in elkaar over, er zijn geleidelijk elementen zichtbaar van de koning die gaat volgen. Ook blijven er het gehele stuk sporen achter van de koningen die geweest zijn, het niet meer aan de macht zijn van een koning betekent niet dat niks van zijn bestuur meer zichtbaar is.

Hendrik V:
Het wordt lichter naarmate het stuk vordert. Het licht van buiten de gezette ruimte geeft een verstrekkendheid. De wereld gaat buiten de muren van Engeland verder. Hij verovert land, waardoor er steeds meer van buiten, binnen komt. Niks lijkt Hendrik V in de weg te staan, het licht loopt binnen, maar belemmert niet. Het gebeurt, zoals alles in het stuk gewoon gebeurt.

Hendrik VI:
Een constante stroom van zand valt uit de lucht, een waas die een landschap wordt. Het vallende zand is constant, over het gehele speelvlak aanwezig. Dit belemmert de spelers, het komt overal terecht. Net als dat Hendrik VI belemmert wordt door mensen die eigenlijk achter hem zouden moeten staan. Maar deze belemmering vindt niet alleen bij Hendrik VI plaats, ook onder de mensen die samenspannen tegen Hendrik VI bestaat verdeeldheid. Iedereen heeft wel iemand die hem of haar tegenwerkt.
Richard III:
Krachtige pilaren komen op uit de grond, ze doorboren het zand, ze doorboren Hendrik  VI. Dat wat in eerste instantie kracht uitstraalt, de kracht waarmee Richard III aan de macht komt, blijft niet alleen die kracht. Doordat de pilaren blijven komen, steeds hoger worden, meer blijven worden, verliest Richard III, en met hem iedereen, het overzicht. Een labyrint ontstaat. Overal kunnen mensen achter verdwijnen en verschijnen. Het voormaat van de pilaren maakt dat je je al achter één pilaar kan verstoppen. En zodra je achter één pilaar verdwenen bent, kan je verder in het doolhof verdwijnen. Naarmate er meer pilaren opkomen ontstaat er een steeds donkerdere wereld, totdat er eigenlijk niks meer van de lichte Engelse wereld over blijft.