Co-respond, Oerol (2016)

Niemand wil op de vlucht zijn, zo velen zijn het wel en een deel haalt het niet. Wat neemt iemand mee als hij van huiselijk geweld vlucht of vanuit een oorlogsgebied. Acht verschillende soorten vluchtelingen vertegenwoordigd door hun spullen, gestrand in een bos, overgeleverd aan tijd.
Er werd aan de bezoeker gevraagd om aan het eind van de installatie een bericht te sturen aan een van de vluchtelingen die ze zojuist waren tegengekomen.
Co-respond was een installatie-route op Oerol 2016 in het Hoornse bos, onderdeel van de expeditieroute. Hierbinnen waren vier verschillende installaties te zien van vier derdejaars studenten scenografie. Allen vanuit een ander punt begonnen, met een eigen verhaal.